روغن لب گلدونی

25,000 تومان

گل گلدون من😍😂😋

برق لب مایع
🤍 🖇️ 🧸
برای براق شدن و شکلاتی شدن لب😍😋💋
🤍 🖇️ 🧸
برای استفاده بر روی لب بدون پوسته شدن 💏
#برقلب #برقلب_جذاب #برقلبعروسکی ‌

موجود

روغن لب گلدونی

25,000 تومان